Is cumann carthanachta Gaelach é Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain a bunaíodh i 2000 agus ní i ngeall ar bhrabús a fheidhmíonn muid.

Cuirtear an teanga ar aghaidh trí mheán an oideachais, an chultúir agus na healaíne agus díríonn muid ar sin. Cuireann muid ceolchoirmeacha, drámaí, léachtaí, díospóireachtaí, seoladh leabhair & seoladh dluthdhiósca, ceardlanna amhránaíochta, ceardlanna drámaíochta, oiliúint óige, ranganna Gaeilge, maidineacha caife agus an Scoil Samhraidh Mhic Reachtain ar siúl – agus iad uilig trí mheán na Gaeilge. Bhog muid isteach foirgneamh nua go luath i 2015   agus tá muid anois suite in Áras Mhic Reachtain, 283-289 Bóthar Aontroma, Béal Feirste, BT15 2GZ – os comhair na n-Oibreacha Uisce.

IONAD OIDHREACHTA

Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain is an Irish language not for profit organisation which was established in Belfast in 2000, and is registered as a charity.

The promotion of the Irish language through the mediums of education, culture and the arts is our primary focus. We facilitate music concerts, dramas, lectures, debates, book and CD launches, singing and drama workshops, art workshops, youth training, Irish classes and the McCracken Summer School – all through the medium of Irish. We moved to new premises early in 2015 and are now based in Áras Mhic Reachtain, 283-289 Antrim Road, Belfast, BT15 2GZ – opposite the Waterworks.