Is cumann carthanachta Gaelach é Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain a bunaíodh i 2000 agus ní i ngeall ar bhrabús a fheidhmíonn muid.

Cuirtear an teanga ar aghaidh trí mheán an oideachais, an chultúir agus na healaíne agus díríonn muid ar sin. Cuireann muid ceolchoirmeacha, drámaí, léachtaí, díospóireachtaí, seoladh leabhair & seoladh dluthdhiósca, ceardlanna amhránaíochta, ceardlanna drámaíochta, oiliúint óige, ranganna Gaeilge, maidineacha caife agus an Scoil Samhraidh Mhic Reachtain ar siúl – agus iad uilig trí mheán na Gaeilge. Bhog muid isteach foirgneamh nua go luath i 2015   agus tá muid anois suite in Áras Mhic Reachtain, 283-289 Bóthar Aontroma, Béal Feirste, BT15 2GZ – os comhair na n-Oibreacha Uisce.