Home News OIFIGEACH FORBARTHA STRAITÉISE – Fógra Poist

OIFIGEACH FORBARTHA STRAITÉISE – Fógra Poist

by eoin

Cumann Cultúrtha Mhic Reahtain

Áras Mhic Reachtain, 283-289 Bóthar Aontroma, Béal Feirste, BT15

Fógra Poist

Tá Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Príomhionad na Gaeilge  i mBéal Feirste Thuaidh, ag lorg

OIFIGEACH FORBARTHA STRAITÉISE

Tuarastal £28,706, – £29,307   sa bhliain, ag bráth ar thaithí agus cháilíochtaí

Is den riachtanas é go mbeidh ag iarrthóirí ardchaighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh, cáilíocht tríú leibheál, taithí trí bliana, ar a laghad a bheith ag obair le pobal na Gaeilge, taithí cuí ar fhorbairt straitéisí agus taithí a bheith ag plé le maoinitheoirí chun maoiniú a mhealladh, go háirithe maoiniú chaipitil.

Le cois air sin, táthar ar lorg daoine fuinniúla, samhlaíochta a bheith in ann obair as a stuaim féin agus mar chuid d’fhoireann chomh maith.

Iarrtar ar iarrthóirí ar spéis leo sa phost seo iarratas a iarraidh ó Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain trí ríomhphost eolas@mhicreachtain.com  agus seolfar foirm iarratais chugat.

Dáta deiridh le haghaidh iarratais: Déardaoin 30 Meitheamh 2022.

Beidh agallaimh ann don phost ar an Mháirt 5 Iúil 2022

Mairfidh an post seo trí bliana

Is mian le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain  buíochas a ghabháil leis an Rank Foundation as ucht maoiniú a chur ar fáil don phost seo.

Is fostóir comhdheiseanna é Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain

Related Articles

Leave a Comment