Stair

Tionscnaíodh an fhéile chlúiteach a bhfuil meas idirnáisiúnta uirthi, eadhon Scoil Samhraidh Mhic Reachtain, sa bhliain 2000 agus ní haon áibhéil a rá gurb í ceann de na féilte Gaeilge is mó in Éirinn faoi láthair í, agus aithnítear go forleathan sa tír seo nó fud fad Bhéal Feirste í mar bhuaicphointe ar an fhéilire imeachtaí cultúrtha. Bíonn an clár lán go baic d’imeachtaí lena n-áirítear réimse iomlán ealaíon, ranganna Gaeilge, damhsa, ceol dúchasach, drámaíocht, amhránaíocht, clár imeachtaí do pháistí agus do dhéagóirí, turas lae agus ceardaíocht thraidisiúnta. Is imeachtaí iad seo ina gcuirtear béim láidir ar úsáid na Gaeilge, ar mhúineadh na Gaeilge agus ar chur chun cinn na Gaeilge. Tá clú Scoil Samhraidh Mhic Reachtain á thógáil go leanúnach i dtaca leis na himeachtaí den scoth, na ceardlanna agus na ranganna a sholáthraímid ar luachanna measartha don phobal i dTuaisceart Bhéal Feirste agus d'achan saoránach sa chathair nó is áit í ina mbíonn fáilte ó chroí roimh chách.

Bunaíodh mar fhéile Ghaeilge phobail ar dtús í, agus í ag brath ar ionaid eile chun ceolchoirmeacha nó céilithe a chur ar siúl, ach tháinig méadú leanúnach uirthi agus a clú agus cáil agus an tacaíocht a bhí ann di ag fás i rith an ama, agus mealltar cuairteoirí anois ó gach cearn den tír, ó Albain, ó Shasana, ó Nua Eabhrac agus ó Cheanada. De thoradh ar an mhéadú seo agus de thoradh ar ráchairt mhór a bheith anndá leithéid de sheirbhís, d’aistrigh Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain isteach chuig Áras Mhic Reachtain go luath in 2015 ionas go mbeimid anois in inmhe freastal ar achan seirbhís thuasluaite, in aon ionad amháin. Is féile bhliantúil Scoil Samhraidh Mhic Reachtain atá tiomanta ag an phobal go fóill, agus muid bródúil as ár gcuid bunphrionsabal agus buíoch de na hoibrithe deonacha a chuidíonn linn.

Ón chéad Scoil Samhraidh ina raibh grúpa ceoil áitiúil Bréag páirteach, go dtí an fhéile is déanaí in 2016 ina bhfacthas Gráinne Holland, Caoimhín Mac Giolla Catháin (Bréag), Clann Mhic Ruairí, John Spillane, Kíla, Aodán & Irial Ó Ceallaigh, Christine Bovill agus a leithéid thar sé oíche, tá sé de phribhléid againn a rá gur chan is gur sheinn cuid de na hamhránaithe agus de na ceoltóirí is breátha in Éirinn ar an ardán s'againne thar na blianta - agus leanfaidh muid ar aghaidh ar an dóigh céanna.

TOP