Scoil Samhraidh Mhic Reachtain 2018

Titfidh an Scoil Samhraidh Mhic Reachtain 2018 amach sa tseachtain deireanach i mí Iúil mar is dual di. Rithfidh an scoil í féin ó Luan 23 Iúil go hAoine 27 Iúil, 10rn - 4in gach lá leis an fhoireann teagaisc d'ardchaighdeán céanna arís.

Mura bhfuil tú eolach ar an leagan amach, cuirtear cúig leibhéal (Bunrang, Bunrang 1, Meánrang íochtarach, Meánrang uachtarach agus Ardrang) ar fáil d'fhoghlaimeoirí fásta achan lá agus bíonn ceithre cheacht uair a chloig  i gceist i rith an lae le sosanna idir achan ceann acu, le siamsaíocht thráidisiúinta le feiceáil agus le cloisteáil ag am lóin san fháiltiú agus san amharclann le linn an scoil samhraidh. Taitníonn an Lón Idirnáísiúnta le hachan duine mar cheiliúradh bia tíortha eile, mar lárphointe sóisialta na scoláirí agus cuairteoirí, agus mar phointe leath bealaigh na seachtaine agus í ar siúl Dé Céadaoin gach bliain.

Anuas ar sin, tá do rogha agat páirt a ghlacadh sna ceardlanna amhránaíochta le Doimnic Mac Giolla Bhríde sna trathnónta ina mbíonn dhá cheardlann uair a chloig ar fáil (le sos eatarthu) idir 1.30in - 4in, nó fanacht i do rangsa Gaeilge. Aithnímid go bfhuil an-ráchairt do shiamsaíocht Ghaeilge ann i mBéal Feirste is i gcéin agus is cinnte go mbeidh  amhránaithe agus ceoltóirí tréitheacha na tíre linn ar ár n-ardán i mBarr a' Tí achan oíche, ó Luan go Satharn sa tseachtain úd i 2018.

 

 

Moltar do spás dianchúrsa Gaeilge a chur in áirithe go luath de réir an ráchairte air.

Tuilleadh eolais le theacht sa bhliain úr 2018.

TOP