Scoil Samhraidh Mhic Reachtain 2017

Titfidh an Scoil Samhraidh Mhic Reachtain 2017 amach sa tseachtain deireanach i mí Iúil mar is dual di. Rithfidh an scoil í féin ó Luan 24ú Iúil go hAoine 28ú Iúil, 10rn - 4in gach lá agus ní gá a rá go mbeidh foireann teagasc den chéad scoth againn arís.

Mura bhfuil tú eolach ar an leagan amach, cuirtear cúig leibhéal (Bunrang, Bunrang 1, Meánrang íochtarach, Meánrang uachtarach agus Ardrang) ar fáil d'fhoghlaimeoirí fásta achan lá agus bíonn ceithre cheacht uair a chloig  i gceist i rith an lae le sosanna idir achan ceann acu, le siamsaíocht thráidisiúinta le feiceáil agus le cloisteáil ag am lóin san fháiltiú agus san amharclann le linn an scoil samhraidh. Taitníonn an Lón Idirnáísiúnta le hachan duine mar cheiliúradh bia tíortha eile, mar lárphointe sóisialta na scoláirí agus cuairteoirí, agus mar phointe leath bealaigh na seachtaine agus í ar siúl Dé Céadaoin gach bliain.

Anuas ar sin, tá do rogha agat páirt a ghlacadh sna ceardlanna amhránaíochta le Doimnic Mac Giolla Bhríde sna trathnónta ina mbíonn dhá cheardlann uair a chloig ar fáil (le sos eatarthu) idir 1.30in - 4in, nó fanacht i do rangsa Gaeilge. Aithnímid go bfhuil an-ráchairt do shiamsaíocht Ghaeilge ann i mBéal Feirste is i gcéin agus is cinnte go mbeidh  amhránaithe agus ceoltóirí tréitheacha na tíre linn ar ár n-ardán i mBarr a' Tí achan oíche, ó Luan go Satharn sa tseachtain úd i 2017.

Tar éis cuid mhór machnaimh agus iomrá, agus tar éis comhráite le scoláirí SSMR 2016, tá muid den bharúil go bhfuil sé de dhualgas orainn táillí Scoil Samhraidh Mhic Reachtain a ardú don chéad uair le blianta fada anois. Cuirtear ardchaighdeán na seirbhísí ar fáil don phobal Gaeilge agus d'fhoghlaimeoirí thar tréimshe seachtaine agus creidimid mar sin, nach gcuirfeadh cúig phunt sa bhreis an oiread sin isteach ar dhaoine. Ardófar an ghnáth ráta ó £35.00 go dtí £40.00 agus ardófar an ráta dóibh siúd atá dífhostaithe nó in aois an phinsin ó £25.00 go dtí £30.00 feasta.

Beidh tú in ann an fhoirm chláirithe don Scoil Samhraidh Mhic Reachtain 2017 a íoslódáil agus ábalta íoc as na táillí, ar líne anseo roimh i bhfad.

TOP