Scoil Samhraidh Mhic Reachtain 2016

Tar éis a lán ullmhú agus cuid mhór beartú, osclaíodh Scoil Samhraidh Mhic Reachtain 2016 ar 24ú Iúil leis an dráma bunaithe ar shaol gníomhaire theanga Meitidisteach, eadhon Alice Milligan, agus druideadh í ar 30ú Iúil leis an ghuth chúmhachtach agus le léiriú amhránaíochta a raibh blás Eorpach air ó cheoltóir atá cleachta léirithe tithe ceoldrámaí a dhéanamh, eadhon Christine Bovill.

D'éirigh muid go geal leis an Scoil Samhraidh Mhic Reachtain a ba mhó, ba ghnóthaí agus ba rathúla go dtí seo, ina d'freastail suas go 260 foghlaimeoirí fásta ar na ranganna ó lá go chéile, agus a tháinig ó gach aird den tír, ó Alban, ó Shasana, ó Cheanada agus ó Nua-Eabhrac go fiú! Ghlac níos mó na seasca páiste páirt sna ceardlanna, sa chlub óige agus sa champa samhraidh gach lá le cuidiú áiseanna úr nua Bunscoil Bheann Mhadagáín - tá muid thar a bheith buíoch díobh as ucht sin.

Bhí sé de phribhléid againn bheith i láthair i mBarr a' Tí, Áras Mhic Reachtain chun cuid de na hamhránaí, ceoltóirí agus léiritheoirí is tréithigh in Éirinn a chloisteáil ar an ardán seo againne, agus iad ag léiriú do halla plódaithe le daoine achan oíche - cuir i gcás Gráinne Holland (in éineacht le ceoltóirí mór le rá Dónal Ó Connor, John McSherry, Brendan Mulholland, Seán Óg Graham agus Eamon Rooney) agus Clann Mhic Ruairí, Caoimhín Mac Giolla Catháin (Bréag), Eirú, John Spillane, Fear a' Tí Rónán Mac Aodh Bhuí, Kíla, Dysania, JJ Ó Dochairtaigh and Aodán & Irial Ó Ceallaigh. Gan trácht a dhéanamh air na ceardlanna amhránaíochta le Doimnic Mac Giolla Bhríde agus séisiúin cheoil na laochra, Meaití Jo Shéamais & Johnny Connolly - a bhí ag séínm in éineacht leis na Cleamairí Ard Mhacha ar Lá Idirnáisiúnta.

Bhailigh muid aischothú den chéad scoth ó na daoine fásta a d'freastail ar na ranganna agus bhain cuid acu an oiread sin sult aisti gur impigh roinnt acu orainn an Scoil Samhraidh a chur ar fáil thar tréimhse coicise! Is de thairbhe ardchaighdeán, cáilíocht agus stíleanna eagsúla na múinteoirí a mbíonn i mbun múinte gach lá, is mar gheall air an méíd oibre déanta ag na hoibrithe deonacha  ón cheantar máguird agus ag coiste Chumainn Chultúrtha Mhic Reachtain, is i ngeall air obair chrua na mná tae a sholáthar na céadta trí uair sa lá, is de thairbhe cineáltas agus tuiscint ár gcomharanna timpeall orainn, agus ar ndóigh, de bharr fíor dhíograis agus tiomantas na foghlaimeoirí féin a d'éírigh linn.

Má bhfuil tú den tuairim gur chaill tú an deis, na bí buartha toisc go cuireann muid imeachtaí ar siúl in Áras Mhic Reachtain, 283-289 Bóthar Aontroma, BéalFeirste BT15 2GZ go rialta  (tabhair spléacadh ar ár leathanach Facebook; Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain nó cuir scairt orainn ar uimhir ghutháin: 02890 749688) agus beidh an scoil samhraidh linn ar an bhliain seo chugainn arís.

Cuireadh tús lenár ranganna Gaeilge Dé Luain 5ú Meán Fhómhair agus Dé Céadaoin 14ú Meán Fómhair agus titeann siad amach achan seachtain 7in-9in. Bíonn na maidineacha caife ag dul ar aghaidh ar an Mháirt, ar an Chéadaoin agus ar an Déardaoin (cuir scairt orainn chun tuilleadh eolais a fháil). Tá muid ag dúil go mór leis sibh a fheiceáíl.

TOP