Cursaí

Cuireann muid cúrsaí Gaeilge ar fáil i rith na bliana, uair san Earrach agus uair san Fhómhar de ghnáth. Coinnigh do shúile ar an suíomh idirlíne seo againne agus ar Facebook chomh maith.

  • Dianchúrsa Gaeilge (LÍOFA) - Satharn 9 Meán Fómhair 2017 , 10rn - 4in
  • Bunrang, Meánrang Íochtarach, Meánrang Uachtarach agus Ardrang
  • Múinteoirí: Seán Ó Muireagáín, Gearóid Ó Domagáin, Tricia Carr & Pádraig Mac Fhearraigh.
  • Cúrsa lae saor in aisce. Soláthrófar lón eadrom.
  • Tá nios mó na 100 duine cláraithe cheana féin! Cuir spás in áirithe ANOIS ar shuíomh idirlíne Eventbrite ANSEO

Ar ndóigh, titeann an Scoil Samhraidh Mhic Reachtain amach sa tseachtain deireanach i mí Iúil gach bliain ina mbíonn cúrsa Gaeilge do dhaoine fásta, campa samhraidh do dhéagóirí agus club óige, ceardlanna drámaíochta agus ceardlanna ealaíne do pháistí bunscoileanna. Ritheann na ceachtanna Gaeilge  do dhaoine fásta in Aras Mhic Reachtain ó 10rn - 4in, Luan go hAoine agus ní bhíonn ach £40 (pinsinéirí/ daoine dífhostaithe) nó £50 an costas a bhaineann leis. Thig leat clárú ar an phríomh leathanach.

TOP