CLUB ÓIGE

Gach oíche Mháirt 6.30in - 8.00in

Cumann na bhFiann

Is líonra de chlubanna óige é Cumann na bhFiann a fheidhmíonn go huile is go hiomlán trí Ghaeilge. Dírithe ar dhaoine óga ó 10-18 mbliana d'aois, éascaíonn Cumann na bhFiann clubanna agus imeachtaí fud fad na hÉireann, ag tabhairt deiseanna do dhaoine óga bualadh le cairde nua ag imeachtaí sultmhara a dhéantar ar bhonn aitiúil, ar bhonn reigiúnda agus ar bhonn náisiúnta, imeachtaí ar nós; Carnabhal na nÓg, Scléip na hÓige, Éalú an Earraigh agus turais idir-chlubanna.

Le foireann dheonach de 150+ duine ag stiúradh clubanna, cuireann Cumann na bhFiann traenáil ar fáil do bhaill na gclubanna forbairt iontu féin le go mbeidh siad in ann bheith ag dul i dtreo cinnireachta agus feighlíochta sna clubanna.

Más ag iarraidh deis a thabhairt do do pháiste bualadh le daoine eile ar chomhaois leo ó fud na tíre agus muinín s'acu a thógáil i labhairt na Gaeilge atá tú is fiú go mór iad a chur chuig club de chuid Cumann na bhFiann!

Le tuilleadh eolais a fháil, féach www.cnb.ie nó déan teagmháil le seanoc@cnb.ie / niamh@cnb.ie

TOP